.

.

2010/12/15

DENON PARTEZ, ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!


GABONETAN, EZETZ ASMATU!!

Urdin-urdinetiK erortzen den zuria.
Zer ote da igarle argia?

Dilin egin,
dalan hegan,
elizdorreKo

Tripandi KasKarina,
lanbidez iKasKina;
nor dela eta nor dela,
pipa hortzetan duela?

Gogorra zein biguna,
biguna zein gogorra,
Gabonetan jaten dugu

2010/11/16

UDAZKENAUdazKenari hasiera emateKo eraKusKeta bat antolatu dugu gure aretoan. GurasoaK gonbidatuta egon dira, baita esKolaKo txiKiaK ere.